Zdjęcia do pobrania

Pokaz laserowy „Dark Side of the Moon”, fot. Wojciech Surdziel, 2013
Pokaz laserowy „Dark Side of the Moon”, fot. Wojciech Surdziel, 2013
Pokaz laserowy „Dark Side of the Moon”, fot. Wojciech Surdziel, 2013
Pokaz laserowy „Dark Side of the Moon”, fot. Michał Krauze-Wultański, 2013
Pokaz laserowy „Dark Side of the Moon”, fot. Wojciech Surdziel, 2013
Planetarium, fot. Adam Kozak
Planetarium, fot. Filip Klimaszewski
Planetarium, fot. Wojciech Surdziel
Planetarium, fot. Wojciech Surdziel
Projektor gwiazdowy Megastar IIA, fot. Wojciech Surdziel
Koncert pod gwiazdami, fot. Wojciech Surdziel
Koncert pod gwiazdami, fot. Wojciech Surdziel
Koncert pod gwiazdami, fot. Wojciech Surdziel
Koncert Orbita Jazzu, fot. Wojciech Surdziel
Koncert Orbita Jazzu, fot. Wojciech Surdziel
Koncert Orbita Jazzu, fot. Wojciech Surdziel
Obserwacje Perseidów - Noc spadających gwiazd, fot. Wojciech Surdziel, 2015
Obserwacje Perseidów - Noc spadających gwiazd, fot. Wojciech Surdziel, 2015